Allens noakieken
veur ne veilige
wearkstea

Duchtig inspekteren

Iej drukt nen knop in en allens geet an of oet. As ondernemmer mö’j doar blind vanoet können goan. Mer zonder stroom doot oewe installaties nich völ. En et kabelweark in en rond oew pand wördt öalder en slit. Der hooft mer iets te gebeuren of iej hebt kortsloeting, met gevoar veur et volk en meugelik flink wat skade. Doar ma’j ja nich an denken. Doarum is et good da’j der regelmoatig een bie hebt den oe allens noakik.

Bie Vos Energie Groep he’w alle papieren in hoes um oewe installatie duchtig noa te kieken en oe advies te doon oaver wat der wieder möt gebeuren. Belt ons rap um oewe inspektie in te plannen.

Wiej doot inspekteren noar de eisen van SCIOS Scope 8 & 10 en NEN 3140

Oewe installaties altied strak veur mekaar, doar geet et ons um. Vos Energie Groep wearkt met speciaal metgerei en wiej doot verdan bie-leren. Bie ons krie’j advies volgens de niejste technieken en ontwikkelingen.

Nöast inspekteurs en adviseurs he’w bie ons ook certificeerde monteurs lopen. As der wat is met oewe installaties, he’w direkt leu kloarstoan um et weer terecht te maken.

Scope 8

SCIOS Scope 8 is een standaardiseerd inspektieprotokol, wat de Nederlandse NEN 3140-richtlienen volgt. Hiermet kiekt wiej of oewe elektrische leagspanningsinstallatie nog good en veilig noar de hudige normen is. As wearkgeaver mö’j vanoet ’n Arbowet zorgen veur ne veilige wearkstea. Met de Scope 8-inspektie kiekt wiej o’j dat veur mekaar hebt.

Elektrische apparaten

Met disse NEN 3140-keuring kiekt wiej of iej et elektrische gerei in order hebt en of der bie oe veilig wearkt wördt. Dat mö’j ok, vanoet ’n Arbowet.

Scope 10

Zeg iej elektrisch, zeg iej kans op brand. Onder dissen scope kiekt wiej woar as bie oew elektrische gerei et gevoar kan zitten. De Scope 10-inspektie is ne keuring dee brandveiligheid van elektrische installaties en anslötten apparaten noakik. De meeste verzekeraars wilt da’j der geregeld een veur ne Scope 10-inspektie loat kommen.

Inspektieplan opstellen

Veur de inspektie an doot wiej een inspektieplan opstellen bie de elektrische installatie. Wiej doot dat met den wat oaver de installatie geet der bie, an de hand van Scope 8 en mangs ok Scope 10. Met et plan der bie nöast doot wiej oe een healder en onpartiedig advies oaver hoo a’j de inspektie möt anvlegen.

Thermografie

Woarmteinspektie: minder kans op brand en stokkosten umdaal

Bie et inspekteren van elektrische installaties mö’w et hebben van avanceerde metinstrumenten op infrarood. Zo spoort wiej defekten en problemen op dee’j anders nich zollen zeen.

 

Oaverbelaste eindgroepen, slechte verbindingen, anlopende oaverbrengingen, woarmteverlees, energielekken en brandgevoar, dat zee’j allemoal nich met et blote oog. En doar löp et oe noe juust in ’n krul. Kan wean da’j ne glieve hebt umdat oew pand net nich strak bouwd is. Dat kan oe op joarbasis flink in de klamotten lopen.

Wiej doot thermisch inspekteren en vangt oe alle roewte en ongemak op. Iej veurkomt brandgevoar, dat oe ’n kroam oet mekaar knapt of dat oe et volk der wat an oaverhöldt.

Better veur et milieu, oew wearkvolk en de knip.

Krachtanalyse

De industrie, kommercie en ontwikkeling möt et hebben van elektrische energie. Wiej möt dus zorgen dat ’n stroom verdan blif kommen. Met ne krachtanalyse vindt wiej risiko’s en meugelike brekpunten in de installatie en kö’w dee oplössen. Met ne krachtanalyse beedt wiej stabiliteit en veiligheid.

Vos Energie Groep döt oe van veur tot achter allens deurmetten en registreren. Onze apparaten met oe et voltage en streumstearkte in de installatie noa.

Een betten installatie hef disse veurwaarden good op de riege: een good ontwearp, rap ingriepen as et misgeet, dudelike ofspraken met ’n stroomboer, geregeld allens noakieken en degelik onderhold. Met andere weurde: enkel met een totaalpakket he’j allens ofdekt. De krachtanalyse helpt oe doarbie.

Wiej hebt et niejste van et niejste metgerei um oe de harmonische vervörming noa te kieken. Dat gef ons oaverzicht van meugelike ofwiekingen in oewe elektrische installatie. Dat kan mangs wat onplezerig geknipperte wean, mangs ook ne meugelik gevoarlike situatie.

Vos Energie Groep hef ook de oplössingen um et oe weer glad te strieken.

Wiej doot et grondig, betrouwboar en veilig.

Disse bedrieven helpt wiej al

Wij zijn wel thuis voor een vrijblijvende afspraak.