Vos Energie Groep Menu

Noodverlichting

Als gebouweigenaar / gebruiker bent u als bedrijf verplicht onderhoud te plegen aan uw noodverlichting installatie (Arbowet).
Dit onderhoud kunnen wij voor u uitvoeren en na het onderhoud en eventuele reparaties krijgt u van ons een logboek.

Conform de huidige wet- en regelgeving dient u in het bezit te zijn van een logboek.

Doel van de logboekverplichting is om de diverse toezichthouders in staat te stellen efficiënt en effectief toezicht op de naleving van de voorschriften van o.a. de Arbowet en het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (kortweg Gebruiksbesluit) uit te oefenen.

Door middel van een up-to-date registratie in dit logboek, bent u als gebouweigenaar/gebruiker in staat om de toezichthouder in één oogopslag inzage te geven in de staat en het onderhoud van de Noodverlichtingsinstallatie
in uw onderneming.

Dit geeft het vertrouwen en de zekerheid dat u voldaan heeft aan de wettelijke verplichtingen. Het logboek moet altijd in uw bouwwerk aanwezig zijn en bevat een volledig en chronologisch overzicht van alle activiteiten die plaatsgevonden hebben. Dit betreft o.a. uitgevoerde onderhouds- en controleactiviteiten, buitengebruikstellingen en storingsmeldingen van de noodverlichting installatie.

Dit logboek bevat een inhoudsopgave, structuur en documentatie die u ondersteunen om uw registratieplicht zo volledig mogelijk inhoud te geven.
In de inhoudsopgave vindt u alle relevante zaken terug die u, afhankelijk van uw specifieke situatie, kunt registreren en bewaren in dit logboek.

Mocht u nog vragen hebben of meer gedetailleerde informatie wensen, dan kunt u contact met ons opnemen.

 

inspecties@vosenergiegroep.nl

Downloads voor dit onderwerp

NVFN Praktijkgids noodverlichting