Vos Energie Groep Menu

Waarom Power Quality belangrijk is

Power Quality staat voor de kwaliteit van de elektrische stroom op het elektriciteitsnet.

Power Quality registratie

Elektrische energie is het kloppende hart van industrie, commercie en ontwikkeling. Het behouden van een stabiele stroomvoorziening is daarbij van vitaal belang. Middels het meten en registreren van de Power Quality kunnen we risico's en mogelijke defecten in de elektrische installatie in kaart brengen en oplossen. Power Quality staat daarmee voor stabiliteit en veiligheid.

Vos Energie Groep heeft de kennis en de middelen om problemen met Power Quality te meten en te registreren. We gebruiken daarvoor meetinstrumenten die het voltage en de stroomsterkte in de installatie registreren. Een kwalitatief goede installatie voldoet aan de volgende voorwaarden: een goed ontwerp, effectieve correctieve acties, samenwerking met de elektriciteitsleverancier, regelmatig monitoren en degelijk onderhoud. Met andere woorden, alleen een totaalpakket biedt optimale kwaliteit. Het meten en registreren van de Power Quality in de installatie draagt daar volop aan bij.

Met behulp van de meest recente meetinstrumenten, bekijken we de harmonische vervorming. Hieruit leiden we de problemen en mogelijke defecten in de elektrische installatie af. Dit varieert van onplezierige flikkeringen tot potentieel gevaarlijke situaties. We bieden tevens oplossingen om de kwaliteit van de elektriciteitsvoorziening te herstellen. We werken accuraat, betrouwbaar en veilig.