085-760 3 477

Inspecties
voor een veilige
omgeving

Grondige inspecties

Installaties kunnen niet zonder elektrische energie. Een druk op de knop en alles gaat aan of uit. Daar moet je als ondernemer blind op kunnen vertrouwen. Maar het elektriciteitsnet in en om je pand veroudert en slijt, met alle gevolgen van dien. Er hoeft maar een iets niet goed te werken of je kunt een kortsluiting veroorzaken, met gevaar voor je medewerkers en mogelijk flinke schade. Je moet er niet aan denken. Een periodieke inspectie is daarom geen luxe, maar pure noodzaak.

Bij Vos Energie Groep hebben we alle papieren in huis om je installatie grondig te inspecteren en te adviseren over eventuele vervolgstappen. Bel ons direct om je inspectie in te plannen.

Wij inspecteren conform de eisen van scope 8 en 10

Je systemen blijvend in topconditie, dat is ons doel. Vos Energie Groep gebruikt geavanceerde meetinstrumenten en we spijkeren voortdurend onze kennis bij. We adviseren je op basis van de nieuwste technieken en ontwikkelingen.

Naast inspecteurs en adviseurs werken bij ons ook gecertificeerde monteurs. Mocht er iets mis zijn met je installaties, staan we ook direct klaar om het op te lossen.

Scope 8

Scope 8 is een gestandaardiseerd inspectieprotocol, gebaseerd op de Nederlandse NEN 3140-richtlijnen. Hiermee controleren we of je elektrische laagspanningsinstallatie naar behoren werkt en veilig is volgens de geldende normen. Als werkgever ben je vanuit de Arbowet verplicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving. De Scope 8 inspectie draagt hieraan bij.

Elektrische apparaten

Keuring voor elektrische apparaten. Dit is onderdeel van de NEN 3140, is een methode voor het beoordelen van elektrische apparaten op het veilig gebruik en voorkomen van letsel. Als werkgever ben je vanuit de Arbowet verplicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving. De elektrische apparaten inspectie draagt hieraan bij.

Scope 10

Waar elektriciteit is, is kans op brand. Onder deze scope kijken we waar bij jouw elektrisch materieel de knelpunten zitten. De Scope 10 inspectie is een elektrakeuring die de brandveiligheid van elektrische installaties en daarop aangesloten apparatuur in kaart brengt. De meeste verzekeraars stellen een Scope 10 inspectie verplicht.

Inspectieplan opstellen

Voor de inspectie wordt een inspectieplan opgesteld aan de hand van de elektrische installatie. Het inspectieplan conform Scope 8 en/of 10 wordt samen met de (installatie)verantwoordelijke opgesteld. Aan de hand van het plan wordt een helder en objectief advies gegeven over de uitvoering en inhoud van de inspectie.

Thermografie

Thermografisch onderzoek

Bij het inspecteren van elektrische installaties zijn geavanceerde infrarood thermografische instrumenten onmisbaar. We vinden op deze manier defecten en problemen die anders niet gevonden kunnen worden.

Overbelaste eindgroepen, slechte verbindingen, aanlopende overbrengingen, warmtelekken, je ziet ze meestal niet met het blote oog, en juist daar gaat het dus vaak mis.

Het is van het grootste belang om defecten in installaties zo snel mogelijk te detecteren. Daarmee voorkom je brandgevaarlijke situaties, explosiegevaar of verbrandingsletsels, maar je voorkomt ook zo onvoorziene kosten in energieverlies of schade aan systemen. 

Power analyse

Elektrische energie is het kloppende hart van industrie, commercie en ontwikkeling. Het behouden van een stabiele stroomvoorziening is daarbij van vitaal belang. Door het meten en registreren van de Power Quality kunnen we risico’s en mogelijke defecten in de elektrische installatie in kaart brengen en oplossen. Power Quality staat daarmee voor stabiliteit en veiligheid.

Vos Energie Groep heeft de kennis en de middelen om problemen met Power Quality te meten en te registreren. We gebruiken daarvoor meetinstrumenten die het voltage en de stroomsterkte in de installatie registreren.

Wij werken o.a. voor

Wij zijn wel thuis voor een vrijblijvende afspraak.

We gaan even opladen…

In verband met onze vakantie zijn wij gesloten van week 33 t/m 34. Vanaf maandag 26 augustus staan wij graag weer voor je klaar.

Met vriendelijke groet,
Team Vos Energie Groep